Потписан Уговор о продаји Ветеринарска станица ЛАЈКОВАЦ ДОО, Лајковац

21. мар. 2019.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 80,20% укупно регистрованог капитала субјекта приватизације Ветеринарска станица ЛАЈКОВАЦ ДОО, Лајковац, МБ: 07135661, шифра поступка: JП 21/18, објављен је 2. новембра 2018. године, по почетној цени у износу од једне половине процењене вредности капитала субјекта приватизације са стањем на дан 31. децембар 2017. године, који се нуди на продају, односно 15.691 евра.

Крајњи рок за достављање пријава био је 23. новембар 2018. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До истека рока за достављање пријава пристигле су три пријаве заинтересованих учесника, и то:

- Конзорцијума физичких лица, који чине: Младен Ђорђевић, Новица Андрејевић и Марко Весић;

- Правног лица: Ветеринарски центар ВАЉЕВО ДОО, Ваљево, матични број: 07136544;

- Физичког лица: Драгана Бурсаћа из Новог Београда.

На предлог Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, Министарство привреде је дана 22. фебруара 2019. године донело Одлуку којом је за купца прогласило учесника Конзорцијум физичких лица који чине: Младен Ђорђевић, Новица Андрејевић и Марко Весић, на основу Уговора о конзорцијуму, закљученим пред Јавним бележником Надеждом Тодоровић из Београда-Лазаревац, дана 13. новембра 2018. године, под бројем УОП-IV: 5301-2018 и Анекса бр. 1 Уговора о конзорцијуму, закљученог дана 6. децембра 2018. године пред Јавним бележником Надеждом Тодоровић из Београда-Лазаревац, под бројем УОП-III: 5560-2018, чији је овлашћени представник Новица Андрејевић из Лајковца.

Дана 20. марта 2019. године, у просторијама Министарства привреде, потписан је Уговор о продаји 80,20% укупног регистрованог капитала субјекта приватизације Ветеринарска станица ЛАЈКОВАЦ ДОО, Лајковац, који се састоји од:

  • удела Регистра акција и удела пренетих после раскида уговора закљученог у поступку приватизације који представља 66,55% укупног регистрованог капитала Субјекта приватизације, као и
  • удела Акционарског фонда акционарског друштва Београд (Стари град) који представља 13,65% укупног регистрованог капитала Субјекта приватизације,

са купцем, Конзорцијумом у складу са Уговором о конзорцијуму, закљученим пред Јавним бележником Надеждом Тодоровић из Београда - Лазаревац, Димитрија Туцовића 7А дана 13. новембра 2018. године под бројем УОП - IV: 5301-2018 и Анексом бр. 1 Уговора о конзорцијуму, закљученим дана 6. децембра 2018. године пред Јавним бележником Надеждом Тодоровић из Београда-Лазаревац под бројем УОП - III: 5560-2018, који чине: Младен Ђорђевић, Новица Андрејевић и Марко Весић, а који у овом уговору заступа: Новица Андрејевић из Лајковаца, по продајној цени у износу од 37.000 еврa. Уговор о продаји капитала Ветеринарске станица ЛАЈКОВАЦ ДОО, Лајковац, оверен је пред Јавним бележником Аном Петровић из Београда-Врачар, Његошева 73, под бројем УОП - III: 1217-2019 од 20. марта 2019. године.

Пре закључења уговора о продаји предметног капитала са проглашеним купцeм, Министарство привреде је прибавило, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

Акционарски фонд

Ветеринарска станица ЛАЈКОВАЦ доо, Лајковац

Локација:

Лајковац

Делатност:

Ветеринарска делатност

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива