Измена број 3 јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Лука Нови Сад Ад Нови Сад

01. феб. 2019.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС”, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење - у даљем тексту: Закон), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС”, бр. 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), а у вези са тачком 10. Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ЛУКА НОВИ САД АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕТОВАР И СКЛАДИШТЕЊЕ НОВИ САД, шифра поступка: JП 23/18 од 12. децембра 2018. године, Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

 

ИЗМЕНУ БРОЈ 3 ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА
СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
ЛУКА НОВИ САД АД НОВИ САД
МБ: 08155020

Шифра поступка: JП 23/18

Министарство обавештава сва заинтересована лица о Измени број 3 Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ЛУКА НОВИ САД АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕТОВАР И СКЛАДИШТЕЊЕ НОВИ САД, МБ: 08155020, шифра поступка: JП 23/18 (у даљем тексту: Јавни позив) објављеног 12. децембра 2018. године у дневном листу „Српски телеграф” и на интернет страници Министарства, на начин како следи:

1. У тачки 5. Јавног позива став 1. мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 1. марта 2019. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.“

2. У тачки 6. Јавног позива став 3. мења се и гласи:

„Захтев за откуп Продајне документације (у даљем тексту: Захтев) се подноси Министарству у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија и електронском поштом (e-mail) на адресе dusan.sutanovac@privreda.gov.rs или sanja.grubic@privreda.gov.rs са јасном назнаком „Захтев за откуп продајне документације-шифра поступка: JП 23/18”, најкасније до 20. фебруара 2019. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.“

3. У тачки 9. Јавног позива став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се 5. марта 2019. године у просторијама Министарства, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, у 11:00 часова по локалном времену у Републици Србији.“

4. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

5. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

 

Министарство привреде
Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20
11000 Београд

Душан Шутановац
тел: +381 11 36 42 781
E-mail: dusan.sutanovac@privreda.gov.rs  

Сања Грубић
тел: +381 11 36 42 977
E-mail:  sanja.grubic@privreda.gov.rs  

DP World / ЛУКА НОВИ САД АД
Контрола

DP World ad Novi Sad

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Манипулација теретом

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива