Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације Предузеће за информисање Радио Барајево д.о.о. Барајево

16. јан. 2019.

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писама o заинтересованости
за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације
Предузеће за информисање Радио Барајево д.о.о. Барајево,
матични број: 17141775
шифра јавног позива: ПОЗ 1
/19

 

1. Министарство позива све заинтересоване инвеститоре да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације Предузеће за информисање Радио Барајево д.о.о. Барајево, матични број: 17141775 (у даљем тексту: Субјект приватизације) којим ће исказати своје интересовање за приватизацију Субјекта приватизације (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).

Податке о Субјекту приватизације можете преузети овде.

2. Писмо о заинтересованости мора да носи назнаку: „Писмо o заинтересованости - ПОЗ 1/19“ и да садржи следеће елементе:

  • основне податке о заинтересованом инвеститору,
  • исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације Субјеката приватизације и предлог модела приватизације у складу са Законом о приватизацији,
  • предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из Субјеката приватизације и ван Субјеката приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.

4. Образац писма о заинтересованости који заинтересовани инвеститори могу користити, може се преузети овд/upload/document/pismo-zainteresovanosti-2019-01-15.zipе. Предложена форма писма о заинтересованости није обавезујућа.

5. Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Министарства, Београд, Кнеза Милоша 20, или путем електронске поште на адресe slavica.tanasijevic@privreda.gov.rs и dejana.perovic@privreda.gov.rs, најкасније до 15. фебруара 2019. године.

6. Министарство задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале заинтересованим купцима или трећим лицима.

7. За сва питања у вези са овим јавним позивом можете се обратити Министарству на следећу адресу: 

 

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Београд, Кнеза Милоша 20

Телефон: 011/3642-725
e-mail: slavica.tanasijevic@privreda.gov.rs
dejana.perovic@privreda.gov.rs

Податке о Субјекту приватизације Образац писма о заинтересованости
Акционарски фонд

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ РАДИО БАРАЈЕВО ДОО БАРАЈЕВО - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Барајево

Делатност:

Емитовање радио-програма

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива