Потписан Уговор о продаји Друштва са ограниченом одговорношћу „ПЛАНТАЖА" центар за производњу лозних калемова, Велика Дренова

28. дец. 2018.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 73,686965% укупног капитала субјекта приватизације Друштва са ограниченом одговорношћу „ПЛАНТАЖА“ центар за производњу лозних калемова, Велика Дренова, МБ: 07154631, шифра поступка: JП 18/18, објављен је 9. октобра 2018. године, по почетној цени у износу од 50% процењене вредности капитала субјекта приватизације са стањем на дан 31. децембар 2017. године, који се нуди на продају, односно 83.545,50 евра.

Крајњи рок за достављање пријава био је 31. октобар 2018. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До истека рока за достављање пријава пристигла је само једна пријава коју је поднео заинтересовани учесник Конзорцијум физичких лица који чине Јелена Брадић - Лађаревић и Саша Спасојевић.

На предлог Комисије за спровођење поступка, Министарство привреде је дана 29. новембра 2018. године донело Одлуку којом је за купца прогласило учесника Конзорцијум физичких лица који чине Јелена Брадић - Лађаревић и Саша Спасојевић.

Дана 27. децембра 2018. године, у просторијама Министарства привреде, потписан је Уговор о продаји 73,686965% укупног капитала субјекта приватизације Друштва са ограниченом одговорношћу „ПЛАНТАЖА“ центар за производњу лозних калемова, Велика Дренова, са купцем Конзорцијум физичких лица који чине Јелена Брадић - Лађаревић и Саша Спасојевић, по продајној цени у износу од 84.001,00 еврo.

Пре закључења уговора о продаји предметног капитала са проглашеним купцeм, Министарство привреде је прибавило, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

Акционарски фонд

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПЛАНТАЖА ЦЕНТАР ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЛОЗНИХ КАЛЕМОВА, ВЕЛИКА ДРЕНОВА - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Велика Дренова

Делатност:

Гајење садног материјала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива