Потписан Уговор о продаји „RECREATOURS" АД БЕОГРАД

26. нов. 2018.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 36,92719% укупног капитала субјекта приватизације „RECREATOURS“ АД Београд, МБ: 06515037, шифра поступка: JП 17/18, објављен је 1. октобра 2018. године, по почетној цени у износу од 50% процењене вредности капитала субјекта приватизације са стањем на дан 31. децембар 2017. године, који се нуди на продају, односно 3.776.350,11 евра.

Крајњи рок за достављање пријава био је 29. октобар 2018. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До истека рока за достављање пријава пристигла је само једна пријава коју је поднео заинтересовани учесник HTP „VILE OLIVA“ doo Петровац, Црна Гора, регистарски број: 50319764.

На предлог Комисије за спровођење поступка, Министарство привреде је дана 13. новембра 2018. године донело Одлуку којом је за купца прогласило учесника HTP „VILE OLIVA“ doo Петровац, Црна Гора.

Дана 26. новембра 2018. године, у просторијама Министарства привреде, потписан је Уговор о продаји 36,92719% укупног капитала субјекта приватизације „RECREATOURS“ АД Београд, са купцем HTP „VILE OLIVA“ doo Петровац, Црна Гора, по продајној цени у износу од 3.776.351,00 евро.

Пре закључења уговора о продаји предметног капитала са проглашеним купцeм, Министарство привреде је прибавило, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

РЕКРЕАТУРС ад
Акционарски фонд

РЕЦРЕАТОУРС АД БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива