Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације ЕНЕРГЕТИКА, Крагујевац

27. јул. 2018.

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писама o заинтересованости

за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију енергије и флуида  ЕНЕРГЕТИКА, Крагујевац

шифра јавног позива: ПОЗ 2/18

 

1. Министарство позива све заинтересоване инвеститоре да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију енергије и флуида  ЕНЕРГЕТИКА, Крагујевац, матични број: 17006100 (у даљем тексту: Субјект приватизације), којим ће исказати своје интересовање за приватизацију Субјекта приватизације (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).

Податке о Субјекту приватизације можете преузети овде.

2. Писмо о заинтересованости мора да носи назнаку: „Писмо o заинтересованости - ПОЗ 2/18“ и да садржи следеће елементе:

  • основне податке о заинтересованом инвеститору
  • исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације Субјекта приватизације и предлог модела приватизације у складу са Законом о приватизацији
  • предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из Субјекта приватизације и ван Субјекта приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.

3. Образац писма о заинтересованости који заинтересовани инвеститори могу користити, може се преузети овде. Предложена форма писма о заинтересованости није обавезујућа.

4. Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Министарства, Београд, Кнеза Милоша 20, или путем електронске поште на адресe slavica.tanasijevic@privreda.gov.rs и dejana.perovic@privreda.gov.rs  најкасније до 27. августа 2018. године.

5. Министарство задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале заинтересованим купцима или трећим лицима.

6. За сва питања у вези са овим јавним позивом можете се обратити Министарству на следећу адресу: 

 

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Београд, Кнеза Милоша 20

Телефон: 011/3642-736, 3642-725
e-mail: slavica.tanasijevic@privreda.gov.rs
dejana.perovic@privreda.gov.rs

Образац писма о заинтересованости Подаци о Субјекту приватизације
Приватизација

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ЕНЕРГИЈЕ И ФЛУИДА И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Снабдевање паром и климатизација

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива