Обавештење о продаји акција издаваоца Милан Благојевић - Интертранс а.д. Лучани

14. јул. 2018.

Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: Милан Благојевић - Интертранс а.д. Лучани (у даљем тексту: Издавалац) којом је одређено да се поступак продаје акција у власништву Акционарског фонда спроведе на тржишту хартија од вредности, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности.

 

Обавештавамо

све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама Издаваоца на Београдској берзи и испоставити налог за продају акција у власништву Акционарског фонда. Трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

 

 

Подаци о Издаваоцу:

Пословно име:

МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ - ИНТЕРТРАНС А.Д. ЛУЧАНИ

Матични број:

07300336

Назив делатности:

Техничко испитивање и анализе

Предмет продаје:    

 

14.879 акција у власништву Акционарског фонда (16,01494% од укупне емисије акција Издаваоца), CFI код ESVUFR, ISIN број RSITTGE54073

 

 

Акционарски фонд

МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ - ИНТЕРТРАНС ДОО ЛУЧАНИ, ЛУЧАНИ (ВАРОШИЦА)

Локација:

Лучани

Делатност:

Друмски превоз терета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива