Jавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала акционарског друштва Метанолско-Сирћетни комплекс Кикинда

31. мај. 2018.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење - у даљем тексту: Закон) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), Закључка Владе 05 Број: 023-11771/2017 од 5. децембра 2017. године, Одлуке Надзорног одбора ЈП „Србијагас“ Нови Сад о продаји акција МСК а.д. Кикинда број: 01-04-19/83-1 од 11. децембра 2017. године и Одлуке Надзорног одбора ЈП „Србијагас“ Нови Сад о измени Одлуке о продаји акција МСК а.д. Кикинда број: 01-04-27/92-1 од 24. маја 2018. године, Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

 

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА

 

Шифра поступка: JП 1/18

 

Министарство позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације Акционарског друштва МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС, Кикинда, МБ: 08036403 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

Јавни позив
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС
Акционарски фонд

Акционарско друштво Метанолско-сирћетни комплекс Кикинда

Локација:

Кикинда

Делатност:

Производња осталих основних органских хемикалија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива