Потписан Уговор о продаји капитала Ветеринарска станица „Нови Пазар" доо Нови Пазар

14. мар. 2018.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 70% укупног регистрованог капитала субјекта приватизације Ветеринарска станица „Нови Пазар“ доо Нови Пазар, МБ: 07194161, шифра поступка: JП 15/17, објављен је 08. децембра 2017. године, по почетној цени у износу од 100% процењене вредности капитала који се нуди на продају са стањем на дан 31. децембар 2016. године, односно 42.994,00 евра.

До крајњег рока за подношење пријава, односно до 26. децембра 2017. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији, пристигла је само једна пријава коју је поднео заинтересовани учесник Осмо Коца из Новог Пазара, ул. АВНОЈ-а Б/2, ЈМБГ: 1003958783968.

На предлог Комисије за спровођење поступка, Министарство привреде је дана 30. јануара 2018. године донело Одлуку којом је за купца прогласило учесника Осмо Коцу из Новог Пазара, ул. АВНОЈ-а Б/2, који је понудио цену у износу од 43.000,00 евра.

Дана 14. марта 2018. године, у просторијама Министарства привреде, са проглашеним купцем Осмо Коцом из Новог Пазара, ул. АВНОЈ-а Б/2, потписан је Уговор о продаји капитала субјекта приватизације Ветеринарска станица „Нови Пазар“ доо, Нови Пазар.

Пре закључења уговора о продаји предметног капитала са проглашеним купцeм, Министарство привреде је прибавило, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА НОВИ ПАЗАР ДОО НОВИ ПАЗАР

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Ветеринарска делатност

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива