Потписан Уговор о продаји капитала Ветеринарска станица „Лозница" доо Лозница Шифра поступка: ЈП 21/17

20. феб. 2018.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 70% укупног регистрованог капитала субјекта приватизације Ветеринарска станица „Лозница“ доо, Лозница, МБ: 07294417, шифра поступка: JП 21/17, објављен је 7. децембра 2017. године, по почетној цени у износу од 50% процењене вредности капитала који се нуди на продају са стањем на дан 31. децембар 2016. године, односно 13.347,00 евра.

До крајњег рока за подношење пријава, односно до 22. децембра 2017. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији, пристигла је само једна пријава коју је поднео заинтересовани учесник Зоран Каитовић, село Горње Недељице, Брезјак.

На предлог Комисије за спровођење поступка, Министарство привреде је дана 15. јануара 2018. године донело Одлуку којом је за купца прогласило учесника Зорана Каитовића, село Горње Недељице, Брезјак, који је понудио цену у износу од 13.350,00 евра.

Дана 20. фебруара 2018. године, у просторијама Министарства привреде, са проглашеним купцем Зораном Каитовићем, село Горње Недељице, Брезјак, потписан је Уговор о продаји капитала субјекта приватизације Ветеринарска станица „Лозница“ доо, Лозница.

Пре закључења уговора о продаји предметног капитала са проглашеним купцeм, Министарство привреде је прибавило, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

Акционарски фонд

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЛОЗНИЦА ДОО ЛОЗНИЦА

Локација:

Лозница

Делатност:

Ветеринарска делатност

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива