Потписан Уговор о продаји БЕТОЊЕРКА АД Сомбор

25. јан. 2018.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 75,06982% укупног регистрованог капитала субјекта приватизације Привредно друштво за производњу и монтажу префабрикованих бетонских елемената БЕТОЊЕРКА АД, Сомбор, MБ: 08803927, шифра поступка: JП 11/17, објављен је 6. октобра 2017. године, по почетној цени у износу од 50% процењене вредности капитала који се нуди на продају са стањем на дан 31. децембар 2016. године, односно 540.581,37 евра.

 

До крајњег рока за подношење пријава, односно до 13. новембра 2017. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији, пристигла је само једна пријава коју је поднео заинтересовани учесник C&LC - GROUP DOO Београд, Бул. Арсенија Чарнојевића 106/2, Нови Београд, матични број: 20591838.

 

На предлог Комисије за спровођење поступка, Министарство привреде је дана 26. децембра 2017. године донело Одлуку којом је за купца прогласило учесника C&LC - GROUP DOO Београд - Нови Београд, који је понудио цену у износу од 542.000,00 евра.

 

Дана 25. јануара 2018. године, у просторијама Министарства привреде, са проглашеним купцем C&LC - GROUP DOO Београд - Нови Београд потписан је Уговор о продаји 75,06982% укупног регистрованог капитала субјекта приватизације Привредно друштво за производњу и монтажу префабрикованих бетонских елемената БЕТОЊЕРКА АД, Сомбор.

 

Пре закључења уговора о продаји предметног капитала са проглашеним купцeм, Министарство привреде је прибавило, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

Акционарски фонд

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МОНТАЖУ ПРЕФАБРИКОВАНИХ БЕТОНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА БЕТОЊЕРКА ДОО СОМБОР

Локација:

Сомбор

Делатност:

Производња производа од бетона намењених за грађевинарство

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива