Потписан Уговор о продаји ДОЖА ЂЕРЂ АД Бачка Топола

29. нов. 2017.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 43,90165% укупног регистрованог капитала субјекта приватизације АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДОЖА ЂЕРЂ ЗА РАТАРСКУ - СТОЧАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ, БАЧКА ТОПОЛА, МБ: 08056757, шифра поступка: JП 9/17, објављен је 27. септембра 2017. године, по почетној цени у износу од 100% процењене вредности капитала субјекта приватизације са стањем на дан 31. децембар 2016. године, који се нуди на продају, односно 4.731.348,45 евра.

 

Крајњи рок за достављање пријава био је 25. октобар 2017. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До истека рока за достављање пријава пристигла је само једна пријава коју је поднео заинтересовани учесник ДОО BB MINAQUA ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРИРОДНЕ МИНЕРАЛНЕ ВОДЕ И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА, НОВИ САД, МБ: 08040800.

 

На предлог Комисије за спровођење поступка, Министарство привреде је дана 8. новембра 2017. године донело Одлуку којом је за купца прогласило учесника ДОО BB MINAQUA ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРИРОДНЕ МИНЕРАЛНЕ ВОДЕ И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА, НОВИ САД.

 

Дана 28. новембра 2017. године, у просторијама Министарства привреде, потписан је Уговор о продаји 43,90165% укупног регистрованог капитала субјекта приватизације АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДОЖА ЂЕРЂ ЗА РАТАРСКУ - СТОЧАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ, БАЧКА ТОПОЛА, са купцем ДОО BB MINAQUA ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРИРОДНЕ МИНЕРАЛНЕ ВОДЕ И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА, НОВИ САД, по продајној цени у износу од 4.731.358,45 евра.

 

Пре закључења уговора о продаји предметног капитала са проглашеним купцeм, Министарство привреде је прибавило, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

Акционарски фонд

ДОО ДОЖА ЂЕРЂ ЗА РАТАРСКУ - СТОЧАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ БАЧКА ТОПОЛА

Локација:

Бачка Топола

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива