Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације ФИАЗ ЗАШТИТА доо, Прокупље

29. нов. 2017.

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писама o заинтересованости
за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације
Предузеће за оспособљавање и запошљавање инвалида за обављање производно трговинске привредне делатности ФИАЗ ЗАШТИТА доо, Прокупље
шифра јавног позива: ПОЗ 18/17

 

1. Министарство позива све заинтересоване инвеститоре да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације Предузеће за оспособљавање и запошљавање инвалида за обављање производно трговинске привредне делатности ФИАЗ ЗАШТИТА доо, Прокупље, матични број: 17227467 (у даљем тексту: Субјект приватизације), којим ће исказати своје интересовање за приватизацију Субјекта приватизације (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).

Податке о Субјекту приватизације можете преузети овде.

 

2. Писмо о заинтересованости мора да носи назнаку: „Писмо o заинтересованости - ПОЗ 18/17“ и да садржи следеће елементе:

  • основне податке о заинтересованом инвеститору
  • исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације Субјекта приватизације и предлог модела приватизације у складу са Законом о приватизацији
  • предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из Субјекта приватизације и ван Субјекта приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.

 

3. Образац писма о заинтересованости који заинтересовани инвеститори могу користити, може се преузети овде. Предложена форма писма о заинтересованости није обавезујућа.

 

4. Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Министарства, Београд, Кнеза Милоша 20, или путем електронске поште на адресу ivana.joksimovic@privreda.gov.rs, најкасније до 29. децембра 2017. године.

 

5. Министарство задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале заинтересованим купцима или трећим лицима.

 

6. За сва питања у вези са овим јавним позивом можете се обратити Министарству на следећу адресу: 

 

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Београд, Кнеза Милоша 20

Телефон: 011/3642-736
e-mail: ivana.joksimovic@privreda.gov.rs

Подаци о Субјекту приватизације Попуните упитник

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКЕ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ ФИАЗ ЗАШТИТА ДОО, ПРОКУПЉЕ - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Прокупље

Делатност:

Остала непоменута социјална заштита без смештаја

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива