Измена број 1 Јвног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације БЕТОЊЕРКА АД Сомбор

06. нов. 2017.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС”, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење - у даљем тексту: Закон), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС”, бр. 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), а у вези са тачком 10) Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације „Бетоњерка” а.д. Сомбор, шифра поступка: JП 11/17 од 6. октобра 2017. године, Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

 

ИЗМЕНУ БРОЈ 1 ЈАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА

СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ БЕТОЊЕРКА АД СОМБОР

Шифра поступка: JП 11/17

 

Министарство обавештава сва заинтересована лица о Измени број 1 Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације „Бетоњерка” а.д. Сомбор, шифра поступка: JП 11/17 (у даљем тексту: Јавни позив) објављеног 6. октобра 2017. године у дневном листу „Ало” и на интернет страници Министарства, на начин како следи:

 

1. У тачки 5. Јавног позива став 1. мења се и гласи:

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 13. новембра 2017. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

2. У тачки 9. Јавног позива став 1. мења се и гласи:

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се 15. новембра 2017. године у просторијама Министарства, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, у 10:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

3. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

4. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Министарство привреде

Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20

11000 Београд

 

Драгана Пузић

Шеф одсека за спровођење приватизације

тел: +381 11 3642 785

E-mail: dragana.puzic@privreda.gov.rs

Министарство привреде

Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20

11000 Београд

 

Јована Радуловић

Саветник

тел: +381 11 3642 753

E-mail: jovana.radulovic@privreda.gov.rs

 

Акционарски фонд

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МОНТАЖУ ПРЕФАБРИКОВАНИХ БЕТОНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА БЕТОЊЕРКА ДОО СОМБОР

Локација:

Сомбор

Делатност:

Производња производа од бетона намењених за грађевинарство

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива