Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације Привредно друштвo за прераду пластичне масе, гуме, коже и метала Гумопластика д.о.о. Бујановац

17. окт. 2017.

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писама o заинтересованости

за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације

Привредно друштвo за прераду пластичне масе, гуме, коже и метала

Гумопластика д.о.о. Бујановац

шифра јавног позива: ПОЗ 17/17

 

  1. Министарство позива све заинтересоване инвеститоре да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације Привредног друштва за прераду пластичне масе, гуме, коже и метала Гумопластика д.о.о. Бујановац, матични број: 07207786, (у даљем тексту: Субјект приватизације) којим ће исказати своје интересовање за приватизацију Субјекта приватизације (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).

Податке о Субјекту приватизације можете преузети овде.

 

  1. Писмо о заинтересованости мора да носи назнаку: „Писмо o заинтересованости - ПОЗ 17/17“ и да садржи следеће елементе:

  • основне податке о заинтересованом инвеститору

  • исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације Субјекта приватизације и предлог модела приватизације у складу са Законом о приватизацији

  • предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из Субјекта приватизације и ван Субјекта приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.

 

  1. Образац писма о заинтересованости који заинтересовани инвеститори могу користити, може се преузети овде. Предложена форма писма о заинтересованости није обавезујућа.

 

  1. Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Министарства, Београд, Кнеза Милоша 20, или путем електронске поште на адресу dragana.puzic@privreda.gov.rs , најкасније до 16. новембра 2017. године.

 

  1. Министарство задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале заинтересованим купцима или трећим лицима.

 

  1. За сва питања у вези са овим јавним позивом можете се обратити Министарству на следећу адресу: 

 

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Београд, Кнеза Милоша 20

Телефон: +381 11/3642-785

e-mail: dragana.puzic@privreda.gov.rs

Попуните упитник Подаци о Субјекту приватизације
ГУМОПЛАСТИКА ДОО БУЈАНОВАЦ
Стечај

Привредно друштво за прераду пластичне масе, гуме, коже и метала ГУМОПЛАСТИКА ДОО Бујановац

Локација:

Бујановац

Делатност:

Производња амбалаже од пластике

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива