Најава продаје акција издавалаца Елкок а.д. Косјерић и Црвени сигнал-Београд а.д. Београд.

13. окт. 2017.

Министарство привреде је донело одлуке о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећих издавалаца хартија од вредности: Елкок а.д. Косјерић и Црвени сигнал-Београд акционарско друштво за саобраћај и саобраћајну технику Београд (у даљем тексту: Издаваоци) којима је одређено да се поступак продаје акција у власништву Акционарског фонда спроведе на тржишту хартија од вредности, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности.

 

Обавештавамо

све заинтересоване да ће Министарство привреде испостављати налоге за продају акција Издавалаца у власништву Акционарског фонда на Београдској берзи, а трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

 

Подаци о Издаваоцима:

Пословно име:

ЕЛКОК А.Д. КОСЈЕРИЋ

Матични број:

07606281

Назив делатности:

Производња осталих електронских и електричних проводника и каблова

Предмет продаје:

 

5.242 акције у власништву Акционарског фонда (7,35358% од укупне емисије акција Издаваоца), CFI код ESVUFR, ISIN број RSELKOE03962

 

Пословно име:

ЦРВЕНИ СИГНАЛ-БЕОГРАД А.Д. БЕОГРАД

Матични број:

07082860

Назив делатности:

Делатност школа за возаче

Предмет продаје:

 

2.843 акције у власништву Акционарског фонда (1,56226% од укупне емисије акција Издаваоца), CFI код ESVUFR, ISIN број RSCRSIE90015

 

 

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива