Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације Акционарско друштво Тигар Пирот и зависних друштава

11. мај. 2017.

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације Акционарско друштво Тигар Пирот и зависних друштава:

Tigar Incon ДОО, Пирот;

Тигар угоститељство, ДОО, Пирот;

Тигар пословни сервис, ДОО, Пирот;

Тигар обезбеђење, ДОО Пирот;

Ti-car trgovine, ДОО Пирот

шифра јавног позива: ПОЗ 12/17

 

1. Министарство позива све заинтересоване инвеститоре да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације Акционарског друштва Тигар Пирот, матични број: 07187769 и зависних друштава:

  • Предузеће за инжењеринг и консалтинг „Tigar Incon“ друштво са ограниченом одговорношћу, Пирот, матични број: 20107456;
  • Привредно друштво за пружање услуга „Тигар угоститељство“ друштво са ограниченом одговорношћу, Пирот, матични број: 20702095;
  • Предузеће за пружање услуга „Тигар пословни сервис“ друштво са ограниченом одговорношћу, Пирот, матични број: 17466496;
  • Предузеће за пружање услуга у области физичког обезбеђења и заштите од пожара „Тигар обезбеђење“ друштво са ограниченом одговорношћу, Пирот, матични број: 17466526;
  • Привредно друштво за трговину „Ti-car trgovine“ друштво са ограниченом одговорношћу, Пирот, матични број: 17466518.

(у даљем тексту: Субјекти приватизације) којим ће исказати своје интересовање за приватизацију Субјеката приватизације (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).

Податке о Субјектима приватизације можете преузети овде.

2. Писмо о заинтересованости мора да носи назнаку: „Писмо o заинтересованости - ПОЗ 12/17“ и да садржи следеће елементе:

  • основне податке о заинтересованом инвеститору
  • исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације Субјеката приватизације и предлог модела приватизације у складу са Законом о приватизацији
  • предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из Субјеката приватизације и ван Субјеката приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.

3. Образац писма о заинтересованости који заинтересовани инвеститори могу користити, може се преузети овде. Предложена форма писма о заинтересованости није обавезујућа.

4. Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Министарства, Београд, Кнеза Милоша 20, или путем електронске поште на адресу loi@privreda.gov.rs, најкасније до 12. јуна 2017. године.

5. Министарство задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале заинтересованим купцима или трећим лицима.

6. За сва питања у вези са овим јавним позивом можете се обратити Министарству на следећу адресу: 

 

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Београд, Кнеза Милоша 20

Телефон: 011/3020-804
e-mail: loi@privreda.gov.rs

Писма о заинтересованости Податке о Субјектима приватизације
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива