Министарства привреде потписало је Уговор о продаји капитала ДИБ АД Бујановац

13. апр. 2017.

Министарство привреде је 9. децембра 2016. године објавило јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 57,93103% укупног регистрованог капитала привредног друштва ДИБ АД Бујановац. До истека рока за достављање пријава, пристигла је једна пријава и то од Сремска млекара ДОО Сремска Митровица.

Министарство привреде је на предлог Комисије за спровођење поступка 17. марта 2017. године донело одлуку којом се Сремска млекара ДОО Сремска Митровица проглашава купцем.

Почетна цена за продају 57,93103% капитала ДИБ АД Бујановац износила је 686.354 евра. Купац се обавезао да плати у готовом износ од 686.374 евра ради куповине предметног капитала.

Пре закључења уговора о продаји капитала са проглашеним купцем, Министарство привреде је прибавило, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

Дана 13. априла 2017. године у просторијама Министарства привреде потписан је Уговор о продаји капитала ДИБ АД Бујановац са купцем Сремска млекара ДОО Сремска Митровица.

Уговор је закључен под одложним условом, те је купац дужан да достави Министарству привреде мишљење Комисије за заштиту конкуренције у вези са концентрацијом на тржишту која настаје стицањем контроле од стране купца над субјектом приватизације.

ДИБ Бујановац ад
Акционарски фонд

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ОБРАДУ ДУВАНА И ДУВАНСКЕ ФОЛИЈЕ ДИБ ДОО БУЈАНОВАЦ

Локација:

Бујановац

Делатност:

Производња дуванских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива