Продат капитал ХУТП „ПРАГ" АД, Београд

13. мар. 2017.

Дана 10. марта 2017. године одржана је седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ХУТП „ПРАГ“ АД, Београд, матични број 06932517, шифра поступка: JП 20/16, на којој су отворенe понудe три учесника у поступку чије су Пријаве за учешће одобрене од стране Министарства привреде.

 

Комисија је констатовала да су све понуде достављене у складу са Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14, 61/15 и 12/16) и Упутством за понуђаче. Комисија је констатовала да су створени услови за спровођење поступка јавног надметања.

 

Почетна цена капитала који је предмет продаје износила је 907.156,00 евра, а почетна цена на јавном надметању била је највиша понуђена цена једног од понуђача у износу од 907.200,00 евра. Након спроведеног поступка јавног надметања, највиша постигнута излицитирана цена је 907.200,00 евра, од стране учесника у поступку Kopernikus Systems DOO Београд, чиме су створени услови да га Комисија за спровођење поступка прогласи условно купцем 32,61034% капитала субјекта приватизације ХУТП „ПРАГ“ АД, Београд.

 

Пре закључења уговора о продаји капитала, са проглашеним купцем, Министарство привреде је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

 

Тек након добијања позитивног мишљења Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца о непостојању сметњи за закључивање уговора, Министарство привреде ће са проглашеним купцем закључити Уговоре о продаји капитала.


 

ХУТП ПРАГ АД

Хотелско угоститељско и туристичко предузеће Праг АД Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива