Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације Пољопривредна корпорација Београд АД Падинска Скела

18. јан. 2017.

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације Пољопривредна корпорација Београд АД Падинска Скела и зависних друштава:  Пољопривредна авијација ПКБ ДОО Београд, Падинска Скела;  ЕКО - ЛАБ ДОО, Падинска Скела;  ПКБ Агроекономик ДОО, Београд;  Ветеринарска станица ПКБ ДОО Падинска Скела,  шифра јавног позива: POZ 1/17

 

1. Министарство позива све заинтересоване инвеститоре да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације Пољопривредна корпорација Београд АД Падинска Скела, матични број: 07042230 и зависних друштава:

  • Пољопривредна авијација ПКБ мешовито предузеће за обављање услуга привредне авијације ДОО Београд, Падинска Скела, матични број: 17060007;
  • ЕКО - ЛАБ ДОО за управљање квалитетом, Падинска Скела, матични број: 07783582;
  • ПКБ АГРОЕКОНОМИК ДОО - институт за научноистраживачки рад и трансфер технологије у пољопривреди Београд, матични број: 07783647;
  • ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПКБ ДОО, Падинска Скела, матични број: 20150211, (у даљем тексту: Субјекти приватизације) којим ће исказати своје интересовање за приватизацију Субјеката приватизације (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).

Податке о Субјектима приватизације можете преузети овде.

 

2. Писмо о заинтересованости мора да носи назнаку: „Писмо o заинтересованости - POZ 1/17“ и да садржи следеће елементе:

  • основне податке о заинтересованом инвеститору
  • исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације Субјеката приватизације и предлог модела приватизације у складу са Законом о приватизацији
  • предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из Субјеката приватизације и ван Субјеката приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.

 

3. Образац писма о заинтересованости који заинтересовани инвеститори могу користити, може се преузети овде. Предложена форма писма о заинтересованости није обавезујућа.

 

4. Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Министарства, Београд, Кнеза Милоша 20, или путем електронске поште на адресу loi@privreda.gov.rs, најкасније до 17. фебруара 2017. године.

 

5. Министарство задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале заинтересованим купцима или трећим лицима.

 

6. За сва питања у вези са овим јавним позивом можете се обратити Министарству на следећу адресу: 

 

 

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Београд, Кнеза Милоша 20

Телефон: 011/3020-804

 e-mail: loi@privreda.gov.rs

Податке о Субјекту приватизације Образац писма о заинтересованости
ПКБ Корпорација Београд / Агроиндустријска Корпорација Београд  /АIK BEOGRAD AD PADINSKA SKELA
Акционарски фонд

АГРОИНДУСТРИЈСКА КОРПОРАЦИЈА БЕОГРАД АД ПАДИНСКА СКЕЛА

Локација:

Падинска Скела

Делатност:

Узгој музних крава

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива