Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације Трговинско предузеће Прехрана АД, Сомбор шифра јавног позива: POZ 6/16

29. нов. 2016.

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писама o заинтересованости

за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације

Трговинско предузеће Прехрана АД, Сомбор

шифра јавног позива: POZ 6/16

 

1. Министарство позива све заинтересоване инвеститоре да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације Трговинско предузеће Прехрана АД, Сомбор, Трг Светог Тројства 1, матични број: 08036101, (у даљем тексту: Субјект приватизације), којим ће исказати своје интересовање за приватизацију Субјекта приватизације (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).

 

Податке о Субјекту приватизације можете преузети овде.


2. Писмо о заинтересованости мора да носи назнаку: „Писмо o заинтересованости - POZ 6/16“ и да садржи следеће елементе:

3. основне податке о заинтересованом инвеститору

4. исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације Субјекта приватизације и предлог модела приватизације у складу са Законом о приватизацији

5. предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из Субјекта приватизације и ван Субјекта приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.

6. Образац писма о заинтересованости који заинтересовани инвеститори могу користити, може се преузети овде. Предложена форма писма о заинтересованости није обавезујућа.

7. Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Министарства, Београд, Кнеза Милоша 20, или путем електронске поште на адресу loi@privreda.gov.rs, најкасније до 30. децембра 2016. године.

8. Министарство задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале заинтересованим купцима или трећим лицима.

9. За сва питања у вези са овим јавним позивом можете се обратити Министарству на следећу адресу: 

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Београд, Кнеза Милоша 20

Телефон: 011/3020-804

e-mail: loi@privreda.gov.rs

 

Преузмите
Акционарски фонд

Трговинско предузеће ПРЕХРАНА АД Сомбор

Локација:

Сомбор

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива