Одлука о моделу приватизације субјекта приватизације ФОРУМ-ПЛАСМАН а.д. Нови Сад

18. нов. 2016.

Министарство привреде је донело Одлуку о моделу приватизације субјекта приватизације ФОРУМ-ПЛАСМАН а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Субјект приватизације) којом је одређено да се поступак приватизације Субјекта приватизације спроведе моделом продаја капитала, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности.

 

Обавештавамо

све заинтересоване да ће Министарство привреде испоставити налоге за продају акција Субјекта приватизације у власништву Регистра акција и удела и Акционарског фонда на Београдској берзи, а трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

 

 

Подаци о Субјекту приватизације:

Пословно име:

АД ФОРУМ-ПЛАСМАН Нови Сад

Матични број:

08136238

Седиште:

Трг слободе 2, Нови Сад

Назив делатности:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Структура капитала (ЦРХоВ)

Укупан регистровани капитал Субјекта приватизације је акцијски и издат је у оквиру емисије акција CFI код ESVUFR, ISIN број RSFRPLE89929, са укупно 105.446 акција, од чега је 54.088 акција у власништву физичких лица и 51.358 акција у власништву правних лица.

 

Предмет продаје:

- 51.354 акција Регистра акција и удела (48,70171% од укупне емисије акција Субјекта приватизације) и

- 4 акције Акционарског фонда (0,00379% од укупне емисије акција Субјекта приватизације).

 

 

 

Приватизација

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФОРУМ-ПЛАСМАН ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, НОВИ САД - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива