Измена број 2 јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда ради продаје Грађење, ремонт и одржавање пруга ЗГОП ад, Нови Сад

25. окт. 2016.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14, 61/15 и 12/16), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 2 ЈАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА

ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕМОНТ И ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА

ЗГОП АД, НОВИ САД

МБ: 08024596

Шифра поступка: JP 5/16

 

Министарство обавештава сва заинтересована лица о измени број 2 Јавног позива објављеног 2. септембра 2016. године у дневном листу „Вечерње новости“ и на интернет страници Министарства, на начин како следи:

1. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 1. децембра 2016. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

 

2. У тачки 6. став 3. мења се и гласи:

Захтев за откуп Продајне документације (у даљем тексту: Захтев) се подноси Министарству у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија и електронском поштом (e-mail) на адресе nadezda.curcic@privreda.gov.rs и marko.ljuboja@privreda.gov.rs са јасном назнаком „Захтев за откуп продајне документације-шифра поступка: JP 5/16”, најкасније до 10. новембра 2016. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

 

3. У тачки 9. став 1. мења се и гласи:

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се 5. децембра 2016. године у просторијама Министарства, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 8. спрату, сала 1 у 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

 

4. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

 

5. За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

 

Министарство привреде

Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20

11000 Београд

Надежда Ћурчић

тел: +381 11 30 20 847

E-mail: nadezda.curcic@privreda.gov.rs

Марко Љубоја

тел: +381 11 30 25 773

E-mail: marko.ljuboja@privreda.gov.rs

 

ЗГОП АД
Акционарски фонд

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕМОНТ И ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА ЗГОП АД, НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Изградња железничких пруга и подземних железница

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива