ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације Акционарско друштво Дожа Ђерђ за ратарску-сточарску производњу и трговину, Бачка Топола

31. авг. 2016.

шифра јавног позива: POZ 5/16

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), а у вези са Закључком Министарства привреде број: 023-02-1182/2016-05 од 14. јула 2016. године о наставку поступка приватизације субјекта приватизације Акционарско друштво Дожа Ђерђ за ратарску-сточарску производњу и трговину, Бачка Топола, Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:


ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писама o заинтересованости
за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације
Акционарско друштво Дожа Ђерђ за ратарску-сточарску производњу и трговину, Бачка Топола
шифра јавног позива: POZ 5/16

1.    Министарство позива све заинтересоване инвеститоре да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације Акционарско друштво Дожа Ђерђ за ратарску-сточарску производњу и трговину, Бачка Топола, Салаш 291, матични број: 08056757, (у даљем тексту: Субјект приватизације), којим ће исказати своје интересовање за приватизацију Субјекта приватизације (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).

Податке о Субјекту приватизације можете преузети овде.

2.    Писмо о заинтересованости мора да носи назнаку: „Писмо o заинтересованости - POZ 5/16“ и да садржи следеће елементе:
-    основне податке о заинтересованом инвеститору
-    исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације Субјекта приватизације и предлог модела приватизације у складу са Законом о приватизацији
-    предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из Субјекта приватизације и ван Субјекта приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.

3.    Образац писма о заинтересованости који заинтересовани инвеститори могу користити, може се преузети овде. Предложена форма писма о заинтересованости није обавезујућа.

4.    Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Министарства, Београд, Кнеза Милоша 20, или путем електронске поште на адресу loi@privreda.gov.rs, најкасније до 30. септембра 2016. године.

5.    Министарство задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале заинтересованим купцима или трећим лицима.

6.    За сва питања у вези са овим јавним позивом можете се обратити Министарству на следећу адресу:

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Београд, Кнеза Милоша 20
Телефон: 011/3020-804
e-mail: loi@privreda.gov.rs

 

подаци из Јавног позива Писмо заинтересованости
Акционарски фонд

ДОО ДОЖА ЂЕРЂ ЗА РАТАРСКУ - СТОЧАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ БАЧКА ТОПОЛА

Локација:

Бачка Топола

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива