Потписан Уговор о продаји ХУП „ЕВРОПА" ДП, Сурдулица

26. јул. 2016.

Шифра поступка: JP 183/15

Након јавног надметања ради продаје 70% друштвеног капитала, односно 70% укупног капитала  субјекта приватизације ХУП ЕВРОПА ДП, Сурдулица, које је одржано дана 27. маја 2016. године, Министарство привреде је дана 31. маја 2016. године донело одлуку којом је учесника ALI ABDULLA M S AL MACKI из Катара прогласило за Купца, а Горана Костића из Власине Рид бб, Сурдулица, за учесника који је истакао другу највишу понуду.

Почетна цена за Предметни капитал износила је 336.225,79 евра, почетна цена на јавном надметању била је највиша понуђена цена једног од понуђача и износила је 390.000,00 евра, док се Купац након одржаног јавног надметања обавезао да плати 1.080.000,00 евра у готовом.

Пре закључења уговора о продаји Предметног капитала са проглашеним купцeм, Министарство привреде је прибавило, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни Купца за закључење Уговора.

Дана 25. јула 2016. године, у просторијама Министарства привреде, потписан је Уговор о продаји 70% друштвеног капитала субјекта приватизације ХУП ЕВРОПА ДП, Сурдулица, са купцем ALI ABDULLA M S AL MACKI из Катара.

Уговор je закључен под одложним условом, те је Купац дужан да у складу са Законом о заштити конкуренције и Уговором о продаји поднесе Комисији за заштиту конкуренције пријаву концентрације која настаје стицањем контроле од стране купца над предметом продаје.

Акционарски фонд

Акционарско друштво хотелско угоститељско предузеће Европа Београд-Палилула

Локација:

Сурдулица

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива