Саопштење Акционарско друштва „Индустрија обуће Београд" Београд

27. јун. 2016.

На предлог Комисије за спровођење поступка јавног прикупљаља понуда са јавним надметањем ради продаје 70% капитала, односно 68,509315% укупно регистрованог капитала (у даљем тексту: Предметни капитал) Акционарског друштва "Индустрија обуће Београд" Београд  (у даљем тексту: Купац), Министарство привреде је дана 12. маја 2016. године донело одлуку којом је учесника Београдска обућа УНО ДОО, Београд прогласила купцем у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје Предметног капитала Акционарског друштва "Индустрија обуће Београд" Београд.

Почетна цена за Предметни капитал износила је 176.040,45 евра, док се Купац обавезао да плати 176.100,00 евра у готовом.

Пре закључења уговора о продаји Предметног капитала са проглашеним купцeм, Министарство привреде је прибавило, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, мишљење од Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

Дана 27.06.2016. године у просторијама Министарства привреде потписан је Уговор о продаји 70% капитала, односно 68,509315% укупно регистрованог капитала Акционарског друштва "Индустрија обуће Београд" Београд са купцем Београдска обућа УНО ДОО, Београд.

Уговор je закључен под одложним условом, те је Купац дужан да у складу са Законом о заштити конкуренције и Уговором о продаји поднесе Комисији за заштиту конкуренције пријаву концентрације која настаје стицањем контроле од стране купца над предметом продаје.

Индустрија обуће Београд ад, Београд / Београдска обућа УНО
Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ БЕОГРАД БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња обуће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива