Продато Хотелско угоститељско предузеће „ЕВРОПА", Сурдулица

30. мај. 2016.

Дана 27. маја 2016. године одржана је седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације Хотелско угоститељско предузеће „ЕВРОПА“, Сурдулица, матични број 07259875, шифра поступка: JP 183/15, на којој су отворенe Понудe 3 учесника у поступку чије су Пријаве за учешће одобренe од стране Комисије.

Комисија је констатовала да су све понуде достављене у складу са Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“ бр. 122/14, 61/15 и 12/16) и Упутством за понуђаче. Комисија је констатовала да су створени услови за спровођење поступка јавног надметања.

Почетна цена за капитал који је предмет продаје износила је 336.225,79 евра, а почетна цена на јавном надметању била је највиша понуђена цена једног од понуђача у износу од 390.000,00 евра. Након спроведеног поступка јавног надметања, највиша постигнута излицитирана цена је 1.080.000,00 еур, од стране учесника у поступку ALI ABDULLA MS AL MACKI из Катара, чиме су створени услови да га Комисија за спровођење поступка прогласи условно купцем 70,00% капитала субјекта приватизације Хотелско угоститељско предузеће „ЕВРОПА“, Сурдулица

Пре закључења уговора о продаји капитала, са проглашеним купцем, Министарство привреде је у обавези да, у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од Министарства финансија - Управа за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључења Уговора.

Тек након добијања позитивног мишљења Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца о непостојању сметњи за закључивање уговора, Министарство привреде ће са проглашеним купцем закључити Уговор о продаји капитала.

Акционарски фонд

Акционарско друштво хотелско угоститељско предузеће Европа Београд-Палилула

Локација:

Сурдулица

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива