Измена број 2 јавног позива за избор стратешког партнера за Акционарско друштво Галеника

13. мај. 2016.

На основу члана 33. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), члана 11. Уредбе о стратешком партнерству („Сл. гласник РС“, бр. 129/14, 75/15 и 16/16) и Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-3041/2016 од 25. марта 2016. године и 05 Број: 023-4375/2016 од 27. априла 2016. године, Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:


ИЗМЕНУ БРОЈ 2 ЈАВНОГ ПОЗИВА
за избор стратешког партнера за Акционарско друштво Галеника за производњу лекова, дентала, антибиотика, фармацеутских сировина, парафармацеутике, ветеринарских производа и адитива Београд (Земун), матични број: 07726325

Шифра поступка: JP 2/16
(у даљем тексту: Јавни позив)

Министарство обавештава сва заинтересована лица о измени број 2 Јавног позива који је објављен 4. априла 2016. године на интернет страници Министарства привреде и у дневном листу „Политика“, чија Измена број 1 Јавног позива је објављена 30. априла 2016. године на интернет страници Министарства привреде и у дневном листу „Вечерње новости“,  на начин како следи:
1.    У тачки 5. став 4. мења се и гласи:

Захтев за откуп Приватизационе документације (у даљем тексту: Захтев), подноси се Министарству у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија и електронском поштом (e-mail) на адресе nadezda.curcic@privreda.gov.rs и sanja.grubic@privreda.gov.rs са јасном назнаком: „Захтев за куповину Приватизационе документације - шифра поступка: JP 2/16“, најкасније до 20. маја 2016. године, до 15,00 часова (по локалном времену у Републици Србији). 

2.    Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене. 

3.    За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Министарство привреде
Република Србија
Кнеза Милоша бр. 20
11000 Београд

Надежда Ћурчић
тел: +381 11 30 20 847
E-mail: nadezda.curcic@privreda.gov.rs    

Сања Грубић
тел: +381 11 30 20 833
E-mail: sanja.grubic@privreda.gov.rs

Галеника ад
Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ГАЛЕНИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЛЕКОВА, ДЕНТАЛА, АНТИБИОТИКА, ФАРМАЦЕУТСКИХ СИРОВИНА, ПАРАФАРМАЦЕУТИКЕ, ВЕТЕРИНАРСКИХ ПРОИЗВОДА И АДИТИВА БЕОГРАД (ЗЕМУН)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња фармацеутских препарата

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива