Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације „АГРОЖИВ" АД Житиште

28. мар. 2016.

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Aутентично тумачење), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писама o заинтересованости
за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације
Компанија за производњу меса „АГРОЖИВ“ АД Житиште 
шифра јавног позива: POZ 2/16

1.    Министарство позива све заинтересоване инвеститоре да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације Компаније за производњу меса „Агрожив“ ад Житиште, матични број: 08399425, (у даљем тексту: Субјект приватизације), којим ће исказати своје интересовање за приватизацију Субјекта приватизације (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).

Податке о Субјекту приватизације на који се овај јавни позив односи можете преузети овде.

2.    Писмо о заинтересованости мора да носи назнаку: „Писмо o заинтересованости - POZ 2/16“ и да садржи следеће елементе:
-    основне податке о заинтересованом инвеститору
-    исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације Субјекта приватизације и предлог модела приватизације у складу са Законом о приватизацији 
-    предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из Субјекта приватизације и ван Субјекта приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.

3.    Образац писма о заинтересованости који заинтересовани инвеститори могу користити, може се преузети овде. Предложена форма писма заинтересованости није обавезујућа.

4.    Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Министарства, Београд, Кнеза Милоша 20, или путем електронске поште на адресу loi@privreda.gov.rs, најкасније до 28. априла 2016. године. 

5.    Министарство задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале заинтересованим купцима или трећим лицима.

6.    За сва питања у вези са овим јавним позивом можете се обратити Министарству на следећу адресу: 
                                                 
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Београд, Кнеза Милоша 20
Телефон: 011/3020-804
e-mail: loi@privreda.gov.rs

Писмо заинтересованости Подаци о Субјекту приватизације
АГРОЖИВ - У СТЕЧАЈУ
Стечај

КОМПАНИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕСА АГРОЖИВ АД ЖИТИШТЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Житиште

Делатност:

Узгој живине

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива