Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости субјекта приватизације „ЛУКА НОВИ САД" АД Нови Сад

29. феб. 2016.

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15 и 112/15), Министарство привреде (у даљем  тексту: Министарство) објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације  „ЛУКА НОВИ САД“ АД Нови Сад шифра јавног позива: POZ 1/16

1. Министарство позива све заинтересоване инвеститоре да доставе писмо о заинтересованости за учествовање у поступку приватизације Привредног друштва „Лука Нови Сад“ ад Нови Сад, матични број: 08155020, (у даљем тексту: Субјект приватизације), којим ће исказати своје интересовање за приватизацију Субјекта приватизације (у даљем тексту: Писмо о заинтересованости).

Податке о Субјекту приватизације на који се овај јавни позив односи можете преузети овде.

2. Писмо о заинтересованости мора да носи назнаку: „Писмо o заинтересованости - POZ 1/16“ и да садржи следеће елементе:

  • основне податке о заинтересованом инвеститору
  • исказивање интереса за учествовање у поступку приватизације Субјекта приватизације и предлог модела приватизације у складу са Законом о приватизацији
  • предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и броја запослених из Субјекта приватизације и ван Субјекта приватизације које је инвеститор спреман да запосли на неодређено време.

3. Образац писма о заинтересованости који заинтересовани инвеститори могу користити, може се преузети овде. Предложена форма писма заинтересованости није обавезујућа.

4. Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредном предајом на писарници Министарства, Београд, Кнеза Милоша 20, или путем електронске поште на адресу loi@privreda.gov.rs, најкасније до 30. марта 2016. године.

5. Министарство задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене проузроковале заинтересованим купцима или трећим лицима.

6. За сва питања у вези са овим јавним позивом можете се обратити Министарству на следећу адресу: 

                                                 МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Београд, Кнеза Милоша 20

Телефон: 011/3020-804

e-mail: loi@privreda.gov.rs

Писмо заинтересованости Податке о Субјекту приватизације
DP World / ЛУКА НОВИ САД АД
Контрола

DP World ad Novi Sad

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Манипулација теретом

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива