Измену број 2 jавног позива за ад „Индустрија Обуће Београд", Београд

19. феб. 2016.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15 и 112/15), а у вези са чланом 31. ст. 1. и 2. и чланом 34. ст. 1. и 2. Закона о изменама и допунама Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, број 112/15), Министарство привреде (у даљем  тексту: Министарство) објављује:

 

ИЗМЕНУ БРОЈ 2 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА  

СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

­­ ад „индустрија обуће београд“, београд

МБ: 07031637

 

Шифра поступка: JP 180/15

 

Министарство обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације АД „Индустрија обуће Београд“, Београд, МБ: 07031637, шифра поступка JP 180/15, који је објављен дана 23.12.2015. године на интернет страници Агенције за приватизацију и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), на начин како следи:

 

  1. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

 

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 22.03.2016. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

 

  1. Тачка 9. став 1. мења се и гласи:

 

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 24.03.2016. године, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 8. спрату, сала 1 у 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

 

  1. Тачка 10. мења се и гласи:

 

У случају потребе Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

 

  1. Тачка 11. мења се и гласи:

 

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица на српском или енглеском језику:

 

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Кнеза Милоша 20, 11000 Београд

Тел: + 381 11 30 25 728

Факс: + 381 11 30 20 881

Ивана Јоксимовић

е-mail: ijoksimovic@priv.rs

Данијела Славковић

е-mail: dslavkovic@priv.rs

 

Индустрија обуће Београд ад, Београд / Београдска обућа УНО
Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ БЕОГРАД БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња обуће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива