Измена бр. 2 Јавног позива за продају непокретности у оквиру Хотелско туристичког комплекса Инекс Златна обала, Сутоморе

10. апр. 2013.

 

На основу овлашћења из тачке 10. Јавног позива, који је објављен на сајту Агенције за приватизацију дана 31.01.2013. године, Агенција за приватизацију објављује:

 

 

ИЗМЕНЕ БР. 2
ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА УЧЕШЋЕ НА
ПЕТОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА
КУПОВИНУ НЕПОКРЕТНОСТИ
  ХОЛДИНГ КОМПАНИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ИНЖИЊЕРИНГ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ  «ФОНД ИНЕКС ИНТЕРЕКСПОРТ» АД, БЕОГРАД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ  И ОПРЕМЕ И СИТНОГ ИНВЕНТАРА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТУРИЗАМ  И ТРГОВИНУ «ИНЕКС ХОТЕЛИ» ДП БЕОГРАД  У РЕСТРУКТУРИРАЊУ У ОКВИРУ

ХОТЕЛСКО ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА ИНЕКС ЗЛАТНА ОБАЛА СУТОМОРЕ

 

 

Јавни позив за учешће на Јавном надметању за куповину непокретности и опреме Хотелско туристичког комплекса Инекс златна обала у Сутомору који је објављен на сајту Агенције за приватизацију и у дневном листу «Политика» дана 31.01.2013. године, мења се у делу који се односи на шифру продаје, рокове за откуп продајне документације, подношење пријава за учешће на јавном надметању и датум одржавања јавног надметања.

 

1.     Мења се шифра тако да сада гласи: „Шифра продаје: Р-100513-3425П“

2.     У тачки 2. Јавног позива, мењају се ставови 2, 3, 4 и  6. тако да сада гласе:

„Агенција овим путем позива сва заинтересована лица да поднесу писани захтев за куповину Продајне документације, најкасније до 24.04.2013. године.

Писани захтев за куповину Продајне документације доставља се електронском поштом или факсом на доле наведену адресу, са јасном назнаком:

Захтев за куповину Продајне документације за куповину непокретности и опреме Хотелско туристичког комплекса ИНЕКС ЗЛАТНА ОБАЛА СУТОМОРЕ - шифра продаје Р-100513- 3425П

По пријему захтева за куповину Продајне документације, овлашћеном лицу заинтересованог лица биће испостављена фактура за плаћање накнаде за Продајну документацију електронском поштом или путем факса. По пријему доказа о извршеној уплати накнаде за продајну документацију, Агенција ће Учеснику у поступку или његовом овлашћеном представнику предати Продајну документацију на руке или путем електронске поште. Продајна документација се преузима на адреси: Агенција за приватизацију, Центар за приватизацију, Теразије 23 (7. спрат), 11000 Београд, од 09:00 до 16:30 часова до 24.04.2013.  године.

О свим даљим информацијама у вези са поступком продаје непокретности и опреме Хотелско туристичког комплекса Инекс златна обала, Сутоморе, Учесници у поступку ће бити обавештени у оквиру Продајне документације, која ће им бити доступна до 24.04.2013.  године.“

 

3.     У тачки 5. Јавног позива, мења се став 6, тако да сада гласи:

 

„Учесник у поступку је дужан да уплати депозит у износу који је наведен у тачки 3. или да достави Гаранцију за учешће на јавном надметању од стране прихватљиве банке на исти износ, најкасније до 25.04.2013. године.“

 

4.     Мења се тачка 6. Јавног позива, тако да сада гласи:

 

„После потписивања Уговора о чувању поверљивих података и откупа Продајне документације, односно до 24.04.2013. године учесник ће моћи да прегледа имовину која представља Предмет продаје, одржи састанке са одговорним лицима и прегледа податке у вези са  имовином.“

 

5.     Мења се тачка 7. Јавног позива, став 1. и 2., тако да сада гласи:

 

„Рок за подношење пријаве за учешће на јавном надметању истиче 25.04.2013. године у 16:30 часова.

 

Преузмите оглас у целости
ФОНД ИНЕX-ИНТЕРЕXПОРТ АД

Холдинг компанија за финансијски инжирењинг, трговину и услуге ФОНД ИНЕX ИНТЕРЕXПОРТ АД, Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива