Неуспео тендер за ПОТИСЈЕ - ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АД Ада

11. феб. 2013.

Тендерска комисија која прати спровођење Јавног тендера по скраћеном поступку ради продаје 72,894% регистрованог капитала "ПОТИСЈЕ – ПРЕЦИЗНИ ЛИВ" акционарско друштво за ливење прецизног лива Ада, на седници одржаној дана 08. фебруара 2013. године, констатовала је да до крајњег рока за подношење захтева за откуп Тендерске документације, 31. јануара 2013. године, није било пристиглих захтева за откуп Тендерске документације привредног друштва "ПОТИСЈЕ – ПРЕЦИЗНИ ЛИВ" акционарско друштво за ливење прецизног лива Ада.
 
Сходно томе, Тендерска комисија је прогласила јавни тендер неуспелим.

Тендерска комисија је радила у следећем саставу:
 
Председник Тендерске комисије:
  • Милица Петровић, руководилац пројекта – координатор у Центру за приватизацију Агенције за приватизацију, као представник Агенције за приватизацију;
 
Заменик председника Тендерске комисије:
  • Милутин Вицо, генерални директор и привремени заступник капитала привредног друштва "ПОТИСЈЕ – ПРЕЦИЗНИ ЛИВ" акционарско друштво за ливење прецизног лива Ада, као представник Агенције за приватизацију;
 
Чланови Тендерске комисије:
  • Биљана Лукић, саветник у Министарству финансија и привреде, као представник министарства надлежног за послове приватизације;
  • Јасмина Мацура Милковић, руководилац пројекта у Центру за тржиште капитала Агенције за приватизацију, као представник Агенције за приватизацију.
 
 


ПОТИСЈЕ ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АД
Акционарски фонд

Потисје прецизни лив ад за ливење прецизног лива, Ада

Локација:

Ада

Делатност:

Ливење челика

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива