Izmena br. 1 javnog poziva za učešće na javnom nadmetanju za kupovinu nepokretne imovine Ivo Lola Ribar Sistem ad u restrukturiranju, Beograd

04. дец. 2012.

Izmena br. 1 javnog poziva za učešće na javnom nadmetanju za kupovinu nepokretne imovine Ivo Lola Ribar Sistem ad u restrukturiranju, Beograd , dela zgrade poslovnih usluga u ulici Dalmatinska br. 47 u Beogradu


Na osnovu ovlašćenja iz tačke 8. Javnog poziva koji je objavljen na sajtu Agencije za privatizaciju dana 19.11.2012. godine (u daljem tekstu: Javni poziv), Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) objavljuje:
 
 
IZMENU BR. 1 JAVNOG POZIVA
 
 ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU
ZA KUPOVINU NEPOKRETNE IMOVINE IVO LOLA RIBAR SISTEM ADU RESTRUKTURIRANjU, BEOGRAD
 
DELA ZGRADE POSLOVNIH USLUGA U ULICI DALMATINSKA BR. 47 U BEOGRADU
 
Šifra prodaje:
R-071212-038
 
Agencija obaveštava sve zainteresovane o izmenama Javnog poziva, na način kako sledi:
 
1.     Menja se datum održavanja Javnog nadmetanja iz tačke 8. Javnog poziva, tako što će se Javno nadmetanje održati dana 14.12.2012. godine, sa početkom u 11:00časova u prostorijama Agencije za privatizaciju, Terazije 23, Beograd, u sali 301 na 3. spratu. Registracija učesnika na javnom nadmetanju održaće se na istoj adresi dana 14.12.2012.godine od 10:00 do 10:50 časova.
 
2.     Svi ostali podaci koji se tiču Javnog poziva ostaju nepromenjeni i dostupni su na Internet adresi: http://www.priv.rs/upload/document/jp2012-11-19-401.pdf.
 
3.     Za sva pitanja u vezi sa Javnim pozivom i njegovim izmenama, zainteresovana lica mogu kontaktirati dole navedena lica, na srpskom ili engleskom jeziku:
 

 
 
Agencija za privatizaciju
Centar za privatizaciju
Dragana Puzić
Rukovodilac projekta   
                           
Terazije 23
11000 Beograd, Republika Srbija
Tel: + 381 11 3020 855
Faks: +381 11 3020 816
e-mail: dpuzic@priv.rs

Agencija za privatizaciju

Centar za privatizaciju

Danijela Slavković

Pomoćnik rukovodioca projekta

Terazije 23

11000 Beograd, Republika Srbija

Tel: +381 11 3020 855

Faks: +381 11 3020 816

e-mail: dslavkovic@priv.rs

Grant Thornton BC Consulting d.o.o.

Nikola Vukotić

Rukovodilac projekta

Kneginje Zorke 2/1

11000 Beograd, Republika Srbija

tel. + 381 11 308 22 10

e-mail: nikola.vukotic@gt.co.rs

Grant Thornton BC Consulting d.o.o.

Nikica Kolundžija

Direktor

Kneginje Zorke 2/1

11000 Beograd, Republika Srbija

tel. + 381 11 308 22 01

e-mail: nikica.kolundzija@gt.co.rs

 
 

Agencija zadržava pravo da izmeni datume, rokove i/ili uslove iz ovog Javnog poziva, i ne snosi bilo kakvu odgovornost za eventualne troškove ili štete koje su takve izmene prouzrokovale Učesnicima. O izmenama Javnog poziva potencijalni učesnici biće obavešteni najkasnije do dana održavanja Javnog nadmetanja objavljivanjem izmena na sajtu Agencije za privatizaciju i/ili u dnevnom listu «Politika».

Стечај

ИВО ЛОЛА РИБАР СИСТЕМ АД Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Производња машина за обраду метала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива