Javni poziv za učešće na Javnom tenderu za preduzeće Potisje Precizni liv

27. сеп. 2012.
Na osnovu članova 28 Zakona o privatizaciji («Službeni glasnik RS» br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/07, 123/07 – dr. zakon i 30/10 – dr. zakon) i čl. 6 st.1 tač. 5, čl. 9 i čl. 11v st. 3 Zakona o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS“ 38/2001, 135/2004 i 30/2010) i st. 2 čl. I.3.4. Pravila poslovanja Agencije za privatizaciju u obavljanju poslova u ime i za račun Akcionarskog fonda, a u skladu sa Odlukom Agencije za privatizaciju br. 10-2196/11-3072/02  od 24.06.2011. godine o metodu prodaje akcija, Odlukom Saveta Akcionarskog fonda br. 10-111/12-int-4020 od 07.09.2012. godine o prodaji akcija van tržišta hartija od vrednosti i u skladu sa čl. 7. i čl. 21b Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom  («Službeni glasnik RS» br. 45/2001, 59/2003, 110/2003, 52/2005, 1226/2007, 96/2008, 107/2008 i 98/2009), kao i na osnovu čl. 12 st. 6 Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS“ br. 123/2007 i 30/2010), Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: „Agencija“)
 
objavljuje
 
JAVNI POZIV
za učešće na javnom tenderu po skraćenom postupku
radi prodaje 72,894% registrovanog kapitala
 
"POTISJE – PRECIZNI LIV"
akcionarsko društvo za livenje preciznog liva Ada
 
(u daljem tekstu: «Subjekt privatizacije»)
 
Šifra tendera: POT 04/12
Преузмите оглас у целости
ПОТИСЈЕ ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АД
Акционарски фонд

ПОТИСЈЕ-ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЛИВЕЊЕ ПРЕЦИЗНОГ ЛИВА, АДА

Локација:

Ада

Делатност:

Ливење челика

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива