Javni poziv za učešće na Javnim aukcijama za preduzeće Dvadesetprvi maj - Fabrika turbomotora i transmisija, Beograd

22. мар. 2012.
Aukcijsku dokumentaciju zainteresovani mogu kupiti po ceni od: 40.000 dinara, nakon dobijanja fakture od strane Agencije za privatizaciju. U cenu nije uračunat PDV. Otkup aukcijske dokumentacije je obavezan, a prilikom njenog preuzimanja potpisuje se Ugovor o čuvanju poverljivih podataka. Nakon podnošenja dokaza o uplati, aukcijska dokumentacija se može podići na sledećoj adresi:
Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 7.sprat od 9:00 do 16:30 časova u periodu od 22.03.2012. do 09.04.2012. godine.
 
ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE JE 10.04.2012.GODINE DO 16:30
Popunjena prijava koja je deo aukcijske dokumentacije, sa potpisanim nacrtom kupoprodajnog ugovora i dokazom o uplati depozita, podnosi se u zatvorenoj koverti sa natpisom: „PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ AUKCIJI 230412,    Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 7.sprat”.
UKOLIKO NA KOVERTI STOJI IME SUBJEKTA PRIVATIZACIJE, ILI PUNA ŠIFRA AUKCIJSKE PRODAJE PRIJAVA MOŽE BITI ODBIJENA.
 
AUKCIJA ĆE SE ODRŽATI DANA: 23.04.2012.
 
na adresi: Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 2.sprat, Velika sala u 11:00časova. Registracija učesnika aukcije održaće se na istoj adresi dana:
23.04.2012. od 09:00do 10:50časova.
Sredstva plaćanja mogu biti u domaćoj valuti, stranoj konvertibilnoj valuti, obveznicama po osnovu neisplaćene devizne štednje građana koje dospevaju zaključno sa danom prodaje kapitala (23.04.2012.) izdatim fizičkim licima koji su državljani Republike Srbije. Ako se učesnik prijavi samo za drugo nadmetanje sredstva plaćanja mogu biti i u obvezni-
cama po osnovu neisplaćene devizne štednje građana koje ne dospevaju zaključno sa danom prodaje kapitala (23.04.2012.) izdatim fizičkim licima koji su državljani Republike Srbije.
U slučaju da je kao sredstvo plaćanja depozita priložena prvoklasna bankarska garancija, ona mora biti naplativa u roku od 48 sati od proglašenja kupca na aukciji.
Depozit za učešće vraća se u roku od 21 dan od dana održavanja javne aukcije.
Agencija za privatizaciju zadržava pravo da datum održavanja aukcije i rok za prijavu po potrebi izmeni i o tome obaveštava zainteresovane, najkasnije do dana održavanja aukcije.
 
Obilazak subjekata privatizacije može se obaviti nakon potpisivanja Ugovora o čuvanju poverljivih podataka u periodu od 22.03.2012. do 09.04.2012.
 
1) Osnovni podaci o subjektu privatizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću DVADESETPRVI MAJ - FABRIKA TURBOMOTORA I TRANSMISIJA, BEOGRAD
Преузмите оглас у целости
Контрола

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ДМБ ФТМТ ДОО БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива