Odluka o restrukturiranju za preduzeće DOO «Dvadesetprvi maj – Fabrika turbomotora i transmisija», Beograd, Rakovica

09. феб. 2012.
Na osnovu člana 9 stav 1 tačke 7 i 10 Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», br. 38/2001, 135/2004 i 30/2010) i čl. 19, 19a, 20 i 20a Zakona o privatizaciji («Službeni glasnik RS» br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 - dr. zakon i 30/2010 - dr. zakon ) u vezi sa članom 7 i 9 Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije («Službeni glasnik RS», br. 52/05, 96/08 i 98/09), Agencija za privatizaciju dana 03.02.2012. godine,  donosi
O D L U K U
o restrukturiranju
 
 
1.     POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE subjekta privatizacije Društva sa ograničenom odgovornošću «Dvadesetprvi maj – Fabrika turbomotora i transmisija», Beograd, Rakovica,  ul. Oslobođenja br.1 , matični broj 17064100.
 
2.      Postupak restrukturiranja subjekta privatizacije iz tačke 1. ove Odluke sprovodi se:
·         statusnim promenama, promenama pravne forme, promenama u unutrašnjoj organizaciji i drugim organizacionim promenama;
·         otpisom glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično;
·         otpuštanjem duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije;
·         drugim promenama koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala i imovine.
 
3.     POZIVAJU SE poverioci Subjekta privatizacije da, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove odluke u dnevnom listu «Politika», a u skladu sa članom 20 stav 4 i članom 20g stav 3 Zakona o privatizaciji, prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine prema Subjektu privatizacijena adresu Subjekta privatizacije iz tačke 1. dispozitiva, ukoliko ukoliko to svoje potraživanje nisu prijavili i/ili otpustili po prethodno objavljenom pozivu za prijavu potraživanja objavljenom dana 10.10.2006. godine, u dnevnom listu «Politika». 
 
4.     Otpuštanje duga u celini prema subjektu privatizacije punovažno je u slučaju da je kapital subjekta koji se restrukturira u postupku privatizacije prodat metodom javnog tendera ili metodom javne aukcije, pa ukoliko se na osnovu prihvaćenog programa restukturiranja Subjekta privatizacije izvrši prodaja imovine Subjekta privatizacije, iz ostvarene prodajne cene neće se vršiti namirenje potraživanja prijavljenih u skladu sa tačkom 3. odluke.
 
5.     Poverilac primerak prijave potraživanja istovremeno dostavlja subjektu privatizacije i Agenciji za privatizaciju.
Преузмите оглас у целости
Контрола

Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ - ФАБРИКА ТУРБОМОТОРА И ТРАНСМИСИЈА - У РЕСТРУКТУРИРАЊУ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива