Prodaja akcija emitenata Bečejska pekara, "Mlava" Žagubica, "Revnost" Novi Sad i "Usluga" Beograd

20. дец. 2011.

Agencija za privatizaciju se uključuje u trgovanje akcijama i počinje sa prodajom akcija Akcionarskog fonda na Beogradskoj berzi, po metodu preovlađujuće cene, sledećih emitenata:
 
 
 1. BEČEJSKA PEKARA a.d. Bečej
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 9.134
 2. MLAVA a.d. Žagubica
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 6.570
 3. REVNOST a.d. Novi Sad
  Broj akcija Akcionarskog fonda:     36
 4. USLUGA a.d. Beograd
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 1.064
 
Trgovanje će se odvijati u skladu sa Pravilima poslovanja Beogradske berze i Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива