Nova trgovina akcijama iz portfelja Akcionarskog Fonda

09. дец. 2011.

Agencija za privatizaciju obaveštava sve zainteresovane da će se uključiti u trgovanje akcijama i otpočeti sa prodajom akcija Akcionarskog fonda na Beogradskoj berzi, po metodu preovlađujuće cene, sledećih emitenata: 

 1. Biljur a.d. Niš
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 878
 2. Geosonda konsolidacija a.d. Beograd
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 398
 3. Kolut a.d. Sombor
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 61.694
 4. Stari grad a.d. Čačak
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 4.039
Trgovanje će se odvijati u skladu sa Pravilima poslovanja Beogradske berze i Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива