Najava prodaje akcija Akcionarskog fonda

10. нов. 2011.
Agencija za privatizaciju obaveštava sve zainteresovane da će se uključiti u trgovanje akcijama i otpočeti sa prodajom akcija Akcionarskog fonda i Fonda za razvoj Republike Srbije na Beogradskoj berzi, po metodu preovlađujuće cene, sledećih emitenata:
 
 1. Autopromet a.d. Niš
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 838
 2. Industrija precizne mehanike a.d. Beograd
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 3.700
  Broj akcija Fonda za razvoj RS: 9.851
 3. Pobeda a.d. Boka      
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 992
 4. Pomoravlje a.d. Beograd                 
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 512
 5. Prostor a.d. Ada
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 18
 6. Unisoft a.d. Kanjiža            
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 1
 7. UTP Srbija a.d. Kraljevo
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 901
 
Trgovanje će se odvijati u skladu sa Pravilima poslovanja Beogradske berze i Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива