Javni poziv za kupovinu DP PK „Delišes" u restrukturiranju Vladičin Han – jedinstvenog prodajnog paketa a+b

12. окт. 2011.
Na osnovu člana 6 i člana 11e Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», broj 38/01, 135/04 i 30/10), Izmena i dopuna br. 6 Programa restrukturiranja Društvenog preduzeća Poljoprivredni kombinat «Delišes» Vladičin Han, Svetosavska 78 u restrukturiranju (u daljem tekstu: Društvo ili Prodavac), donetog Odlukom Skupštine Društva broj 79 od 20.09.2011. godine i prihvaćene Rešenjem Agencije za privatizaciju broj 10-3948/11-56/02 od 21.09.2011. godine, Odluke Skupštine Prodavca broj: 80 od 20.09.2011. godine o izmeni Odluke o prodaji nepokretne i pokretne imovine (Jedinstveni prodajni paket A+B), broj 72 od 02.09.2011. godine broj 72 od 02.09.2011. godine i Ugovora o punomoćju zaključenog pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu pod. II Ov.br. 3976/2011. godine (uključujući i Aneks 1 Ugovora o punomoćju zaključenog dana 23.09.2011. godine pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu pod II Ov. br. 4131/2011), zaključenog između Prodavca, kao Nalogodavaca i Agencije za privatizaciju, kao Punomoćnika, Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) objavljuje:
 
 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU
ZA KUPOVINU DELA NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINEDP PK „DELIŠES“ U RESTRUKTURIRANjU VLADIČIN HAN – JEDINSTVENOG PRODAJNOG PAKETA A+B
 
 Šifra prodaje:
R-281011-3339P
 
1.         Predmet prodaje
 
Predmet prodaje čini deo nepokretne i pokretne imovine Društva u Vladičinom Hanu (upravna zgrada i proizvodni objekti) i nekretnine i objekti na plantaži Žitorađe (upravna zgrada, magacini i pomoćni objekti i dugogodišnji zasadi) i nekretnine i oprema u Fabrici sokova u Lepenici (upravna zgrada i proizvodni objekti), Hidromelioracioni sistem, Poslovno-prodajni centar Spuž i Poslovno-prodajni centar Niš, kao i pravo na zaštićeni robni žig »HANI» registrovan Ispravom o žigu pod registarskim brojem 48362 izdatom od Zavoda za intelektualnu svojinu 22.03.2005. godine sa važnošću do 19.07.2012. godine, kao i sve dozvole za proizvodnju koje su glasile na Društvo, u slučajevima gde je to primenjivo i sve dozvole za stavljanje u promet čiji je nosilac, odnosno korisnik Društvo (u daljem tekstu: Jedinstveni predmet prodaje A+B) i to:
Преузмите оглас у целости
Стечај

Друштвено предузеће пољопривредни комбинат ДЕЛИШЕС

Локација:

Владичин Хан

Делатност:

Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива