Prodaja akcija 6 preduzeća iz portfelja Akcionarskog fonda

27. мај. 2011.

Agencija za privatizaciju obaveštava sve zainteresovane da će se uključiti u trgovanje akcijama i otpočeti sa prodajom akcija Akcionarskog fonda na Beogradskoj berzi, po metodu preovlađujuće cene, sledećih emitenata:

 1. Angropromet prehrana a.d. Požarevac     
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 849
 2. Betonjerka a.d. Senta                   
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 155
 3.  Plastika a.d. Nova Varoš 
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 6.121
 4.  Tehnika a.d. Vršac                       
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 131
 5. Uljaricakoop a.d. Beograd           
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 1.209
 6. Uniprom a.d. Novi Pazar 
  Broj akcija Akcionarskog fonda 329 
 
Trgovanje će se odvijati u skladu sa Pravilima poslovanja Beogradske berze i Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива