Neuspešna aukcija za preduzeće Dvаdesetprvi Mаj - Fаbrikа turbomotorа i trаnsmisijа, Beogrаd

18. апр. 2011.

Dana 15.04.2011. godine, s početkom u 11:00 časova, u organizaciji Agencije za privatizaciju održana je 283. po redu javna aukcija. Jedina zakazana prodaja, javna aukcija za preduzeće Dvadesetprvi Maj - Fabrika turbomotora i transmisija" Beograd, proglašena je neuspešnom.

Контрола

Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ - ФАБРИКА ТУРБОМОТОРА И ТРАНСМИСИЈА - У РЕСТРУКТУРИРАЊУ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива