Odluka o restrukturiranju za preduzeće «TEHNOHEMIJA» AD, Beograd

20. дец. 2010.

Na osnovu člana 9. stav 1. tačke 7. i 10. Zakona o Agenciji za privatizaciju («Službeni glasnik RS», br. 38/01, 135/04 i 30/2010) i čl. 19, 19a, 20. i 20a Zakona o privatizaciji («Službeni glasnik RS», br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07- dr. zakon i 30/2010 - dr. zakon ), u vezi sa članom 7. i 9. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije («Službeni glasnik RS», br. 52/05, 96/08 i 98/09), a u skladu sa dopisom Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja od 09.12.2010. godine, Agencija za privatizaciju dana 14.12.2010. godine, donosi

 
O D L U K U
o restrukturiranju
 
 
1      POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE subjekta privatizacije «TEHNOHEMIJA»Preduzeće za promet i proizvodnju hemijske i tehničke robe–Akcionarsko društvo Beograd, Viline vode br. 47,matični broj: 07032919 (u daljem tekstu: Subjekat privatizacije).
 
2      Postupak restrukturiranja Subjekta privatizacije iz tačke 1. ove Odluke sprovodi se:
  • statusnim promenama, promenama pravne forme, promenama u unutrašnjoj organizaciji i drugim organizacionim promenama;
  • otpisom glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično;
  • otpuštanjem duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala subjekta privatizacije
  • drugim promenama koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala i imovine.
 
3      POZIVAJU SE državni poverioci Subjekta privatizacije iz tačke 1. ove odluke i to: javna preduzeća, Poreska uprava, Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Republička direkcija za robne rezerve, Fond za razvoj Republike Srbije, drugi republički organi i organizacije kao i Agencija za osiguranje depozita kada vrši funkciju stečajnog upravnika nad bankama u stečaju i kada upravlja u ime i za račun Republike Srbije po osnovu preuzetih ino obaveza, da u skladu sa članom 20a Zakona o privatizaciji, prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine prema Subjektu privatizacije iz tačke 1. ove odluke u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove odluke u dnevnom listu «Politika», na adresu Subjekta privatizacije iz tačke 1. dispozitiva.
 
4        Pravo da prijave potraživanje prema Subjektu privatizacije imaju i ostali poverioci u skladu sa članom 20. stav 4. Zakona o privatizaciji.
 
5        Otpuštanje duga u celini prema Subjektu privatizacije punovažno je u slučaju da je kapital subjekta koji se restrukturira u postupku privatizacije prodat metodom javnog tendera ili metodom javne aukcije, pa ukoliko se na osnovu prihvaćenog programa restukturiranja Subjekta privatizacije izvrši prodaja imovine Subjekta privatizacije, iz ostvarene prodajne cene neće se vršiti namirenje potraživanja prijavljenih u skladu sa tačkom 3. i 4. odluke.
 
6        Poverilac primerak prijave potraživanja istovremeno dostavlja Subjektu privatizacije i Agenciji za privatizaciju.
Преузмите оглас у целости
ТЕХНОХЕМИЈА АД
Акционарски фонд

Технохемија ад Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико хемијским производима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива