Pokretanje postupka restrukturiranja Subjekta privatizacije Korporacija Fabrika Automobila Priboj, AD sa p.o. Priboj - u restrukturiranju

02. апр. 2003.
Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 1/02), a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka restrukturiranja preduzeća broj P 05/03 od 27.03.2003., Agencija za privatizaciju

OGLAŠAVA
Pokretanje postupka restrukturiranja

Subjekta privatizacije Korporacija Fabrika Automobila Priboj,
akcionarsko društvo sa p.o. Priboj - "u restrukturiranju"

31330 Priboj


 1. Agencija za privatizaciju oglašava pokretanje postupka restrukturiranja FAP Korporacija a.d. sa p.o., 31330 Priboj, radi podnošenja dokaza o potraživanju pravnih i fizičkih lica prema preduzeću.
 2. Osnovni podaci o subjektu privatizacije su:
  • firma subjekta: "Korporacija Fabrika Automobila Priboj, akcionarsko društvo sa p.o. Priboj"
  • sedište i adresa: 31330 Priboj
  • matični broj: 07210434
  • naziv i šifra delatnosti: 011522 Proizvodnja kamiona
  • ime i prezime direktora: Mirko Stojović
  • oblik organizovanja: akcionarsko društvo
  • telefon i faks: tel: 033/55-193, 54-761 i faks: 033/55-192
  • broj žiro računa: Delta Banka: 160-56-418-87

 3. Poverioci preduzeća prijavljuju svoja potraživanja, na način i propisan članom 8. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica.
  Prijava potraživanja dostavlja se na adresu: Mirko Pavlović, lice za prijem i kontakt, Korporacija Fabrika Automobila Priboj, akcionarsko društvo sa p.o. Priboj, 31330 Priboj, radnim danom od 7:00 do 15:00 časova ili putem pošte, preporučenom pošiljkom.
 4. Rok za dostavljanje prijave potraživanja prema preduzeću je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 5. Potraživanja koja nisu prijavljena na navedeni način ne mogu se namiriti.
Преузмите
Фап корпорација ад

Фап корпорација ад Прибој

Локација:

Прибој

Делатност:

Производња моторних возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива