Odluka o restrukturiranju subjekta privatizacije Preduzeće za sakupljanje, sortitanje, preradu i promet na veliko i malo sekundarnim sirovinama Kosovo sirovina, d.o.o., Kosovska Mitrovica

19. јун. 2010.
Na osnovu člana 9 stav 1 tačke 7 i 10 Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", br. 38/01 135/04) i čl. 19, 19a, 20 i 20a Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07), u vezi sa članom 7 i 9 Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije ("Službeni glasnik RS", br. 52/05, 96/08 i 98/09), Agencija za privatizaciju dana 14.06.2010. godine donosi

O D L U K U
o restrukturiranju


1. POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE subjekta privatizacije Preduzeće za sakupljanje, sortitanje, preradu i promet na veliko i malo sekundarnim sirovinama Kosovo sirovina, d.o.o., Kosovska Mitrovica, Kralja Petra Prvog bb, matični broj: 09023259.
Преузмите
Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САКУПЉАЊЕ, СОРТИРАЊЕ, ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО СЕКУНДАРНИМ СИРОВИНАМА КОСОВО СИРОВИНА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, КОСОВСКА МИТРОВИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Косовска Митровица

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива