Održana Druga sednica Tenderske komisije za Imovinsku celinu "Belorečki Peščar" iz sastava RTB Bor Grupe – "Rudnici bakra Bor" d.o.o. u restrukturiranju, Bor

26. мај. 2010.
Druga sednica Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje Imovinske celine "Belorečki Peščar" iz sastava RTB Bor Grupe – "Rudnici bakra Bor" d.o.o. u restrukturiranju, Bor, održana je 25. maja 2010. godine.

Članovi Tenderske komisije odobrili su Odluku Agencije za privatizaciju o oceni ponude jedinog ponuđača na tenderu i doneli Odluku o otpočinjanju pregovora sa jedinim ponuđačem – Preduzeće za proizvodnju i promet "Jugo-Kaolin" a.d. Zaječar.

U skladu sa članom 21 Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom ("Službeni glasnik RS" br. 45/01, 59/03, 110/03, 52/05, 126/07, 96/08, 107/08 i 98/09), u roku od sedam dana od dana donošenja odluke Tenderske komisije o otpočinjanju pregovora sa jedinim učesnikom na tenderu biće formirana Komisija za pregovore.

Rok za okončanje pregovora je 60 dana od obrazovanja Komisije za pregovore.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:
Predsednik Tenderske komisije:
• gdin Nenad Ilić, posebni savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa.
Zamenik predsednika Tenderske komisije:
• gdin Dragan Marković, upravnik "Belorečki Peščar" iz sastava RTB Bor Grupe – "Rudnici bakra Bor" d.o.o. u restrukturiranju, Bor, kao predstavnik subjekta privatizacije.
Članovi Tenderske komisije:
• gdin Slobodan Đurić, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa.
• gdin Slobodan Gusković, poverenik Industrijskog sindikata – Sindikalna organizacija RTB Bor Grupa, kao zajednički predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.
РТБ Бор доо
Акционарски фонд

СЕРБИА ЗИЈИН ЦОППЕР ДОО БОР

Локација:

Бор

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива