Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 30.04.2003. u Nišu

28. мар. 2003.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Društveno preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju i kooperaciju MASURICA sa p.o., SURDULICA
 2. Društveno preduzeće za trgovinu na malo mešovitom robom TRGOKOP, DIMITROVGRAD
 3. Društveno preduzeće za proizvodnju na veliko i malo INOS VARVARIN, VARVARIN
 4. Društveno preduzeće za postavljanje i opravku instalacija za grejanje GREJANjE, NIŠ
 5. Ugostiteljsko-turističko društveno preduzeće SRBIJA, ZAJEČAR
 6. Društveno preduzeće za proizvodnju i promet obloga kočnica, spojnica, teh. tekstila i zaptivača FIAZ p.p., PROKUPLjE
 7. Društveno preduzeće POLIMERMER, LESKOVAC
 8. Društveno preduzeće fabrika mašina i opreme MAŠINOTEKS, LESKOVAC
 9. Društveno preduzeće PEKARA, DIMITROVGRAD
 10. Hotelsko ugostiteljsko preduzeće REMIZIJANA društveno preduzeće, BELA PALANKA
 11. Društveno ugostiteljsko-turističko preduzeće INEKS KRAJINA, NEGOTIN
 12. Društveno preduzeće za ugostiteljstvo i turizam UGOSTITELjSTVO-RTANj, BOLjEVAC
 13. Društveno preduzeće za proizvodnju sitne kože i krzna KOŽARA, DIMITROVGRAD
 14. Društveno preduzeće industrija građevinskog materijala MORAVA, ŽITKOVAC
 15. Društveno preduzeće NARASS grupa p.o., SURDULICA
 16. Društveno preduzeće ELNOS KOMERC, BOR
 17. Društveno preduzeće za proizvodnju i promet mesa i mesnih prerađevina AGROEKSPORT TOPLICA, DOLjEVAC
Преузмите
Архива

Друштвено предузеће за пољопривредну производњу и кооперацију МАСУРИЦА са п.о.

Локација:

Сурдулица

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Стечај

Друштвено предузеће за трговину на мало мешовитом робом ТРГОКОП

Локација:

Димитровград

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Друштвено предузеће за производњу на велико и мало ИНОС ВАРВАРИН

Локација:

Варварин

Делатност:

Производња нетканог текстила и предмета од њега, осим одеће

Стечај

Предузеће за постављање и оправку инсталација за грејање ГРЕЈАЊЕ, НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Постављање електричних инсталација

Акционарски фонд

Угоститељско-туристичко друштвено предузеће СРБИЈА

Локација:

Зајечар

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Стечај

АД за производњу и промет облога кочница, спојница, тех. текстила и заптивача ФИАЗ АД ПРОКУПЉЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Прокупље

Делатност:

Производња осталих производа од неметалних минерала

ПРЕДУЗЕЋЕ АД ПОЛИМЕРМЕР ЛЕСКОВАЦ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња производа од бетона намењених за грађевинарство

Архива

Друштвено предузеће фабрика машина и опреме МАШИНОТЕКС

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња алата

Архива

Друштвео предузеће ПЕКАРА

Локација:

Димитровград

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

Архива

Хотелско угоститељско предузеће РЕМИЗИЈАНА друштвено предузеће

Локација:

Бела Паланка

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Акционарски фонд

Друштвено угоститељско-туристичко предузеће ИНЕКС КРАЈИНА

Локација:

Неготин

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Архива

Друштвено предузеће за угоститељство и туризам УГОСТИТЕЉСТВО-РТАЊ

Локација:

Бољевац

Делатност:

Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта

Архива

Друштвено предузеће за производњу ситне коже и крзна КОЖАРА

Локација:

Димитровград

Делатност:

Производња производа од крзна

Стечај

Предузеће за производњу грађевинског материјала МОРАВА АД ЖИТКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Житковац

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Архива

Друштвено предузеће НАРАСС група п.о.

Локација:

Сурдулица

Делатност:

Производња остале одеће

Стечај

АД за трговину на велико и мало увоз-извоз ЕЛНОС КОМЕРЦ - у стечају

Локација:

Бор

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Архива

Друштвено предузеће за производњу и промет меса и месних прерађевина АГРОЕКСПОРТ ТОПЛИЦА

Локација:

Дољевац

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива