Izmena br. 1 javnog poziva za učestvovanje u postupku prikupljanja pisanih ponuda radi kupovine udela holding kompanije "Yumco" a.d., Vranje u privrednom društvu za proizvodnju i promet mineralne vode i osvežavajućih napitaka "Bivoda" d.o.o. Rakovac i

18. мар. 2010.

Šifra prodaje: BIV 15/09

Na osnovu tačke 6 stav 2 Javnog poziva za učešće u postupku prikupljanja pisanih ponuda radi kupovine udela Holding kompanije "YUMCO" a.d. Vranje u Privrednom društvu za proizvodnju i promet mineralne vode i osvežavajućih napitaka "Bivoda" d.o.o. Rakovac i dela imovine u vlasništvu Holding kompanije "YUMCO" a.d. Vranje, objavljenog dana 31.12.2009. godine u dnevnom listu "Politika"

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
(u daljem tekstu "Agencija")

objavljuje:
I Z M E N U br. 1 J A V N O G P O Z I V A
ZA UČESTVOVANjE U POSTUPKU PRIKUPLjANjA PISANIH PONUDA RADI KUPOVINE UDELA HOLDING KOMPANIJE "YUMCO" A.D., VRANjE U PRIVREDNOM DRUŠTVU ZA PROIZVODNJU I PROMET MINERALNE VODE I OSVEŽAVAJUĆIH NAPITAKA "BIVODA" D.O.O. RAKOVAC I DELA IMOVINE U VLASNIŠTVU HOLDING KOMPANIJE "YUMCO" A.D. VRANjE

Šifra prodaje: BIV 15/09


1. Javni poziv za učešće u postupku prikupljanja pisanih ponuda radi kupovine udela Holding kompanije "YUMCO" a.d. Vranje u Privrednom društvu za proizvodnju i promet mineralne vode i osvežavajućih napitaka "Bivoda" d.o.o. Rakovac i dela imovine u vlasništvu Holding kompanije "YUMCO" a.d. Vranje, šifra prodaje BIV 15/09, objavljen dana 31.12.2009. godine u dnevnom listu "Politika", menja se u delu koji se odnosi na Rok za dostavljanje ponuda za kupovinu Predmeta prodaje i to na način kako sledi:
2. U tački 6. Javnog poziva menja se prvi stav koji sada glasi:
"Rok za dostavljanje ponuda za kupovinu Predmeta prodaje od strane zainteresovanih ponuđača je 30.04.2010. godine".
3. Svi ostali podaci, datumi, rokovi i uslovi iz Javnog poziva ostaju nepromenjeni.

4. Za sva pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom i njegovim izmenama, kontaktirati dole navedena lica, na srpskom ili engleskom jeziku:

Grant Thornton BC Consulting d.o.o.
Marija Pantić, menadžer
11000 Beograd, Kneginje Zorke 2/1
Republika Srbija
Tel: + 381 11 30 82 201
Faks: + 381 11 30 82 207
E-mail: marija.pantic@gt.co.rs

Agencija za privatizaciju
11000 Beograd, Terazije 23
Republika Srbija
Olivera Aranđelović
Rukovodilac projekta
Centar za tendere
Tel: +381 11 30 20 897
Faks: + 381 11 30 20 816
E-mail: oarandjelovic@priv.rs
YUMCO АД
Приватизација

HOLDING KOMPANIJA PAMUČNI KOMBINAT YUMCO AD VRANJE

Локација:

Врање

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива