Raskinut ugovor za JRB

03. феб. 2010.
Agencija za privatizaciju je sa ovlašćenim predstavnikom prvorangiranog ponuđača, Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft m.b.h. Beč, Austrija, dana 05.02.2009. godine potpisala, Ugovor o prodaji 70% društvenog, odnosno 69,99% ukupnog registrovanog kapitala preduzeća AD "Jugoslovensko rečno brodarstvo" Beograd, po ceni od 24,5 miliona evra, uz obavezne investicije u iznosu od 15,73 miliona evra.

Imajući u vidu da Kupac nije u ugovorenim rokovima, kao ni u naknadno ostavljenom roku koji je istekao 29.01.2010. godine, izvršio obaveze iz Ugovora, koje se odnose na uplatu prve rate prodajne cene i dostavu garancije za dobro izvršenje posla, Agencija za privatizaciju je u smislu člana 41a Zakona o privatizaciji raskinula Ugovor zbog neispunjenja.

Agencija za privatizaciju neće započeti pregovore sa drugorangiranim ponuđačem (Konzorcijum "CFNR" Francuska, "Dunavski Lloyd Sisak" Hrvatska i "Bomex Export Import", Srbija) obzirom da je drugorangirani ponuđač odustao od svoje ponude, onog trenutka kada je odbio da produži važenje Licitacione garancije, kojom je njegova ponuda bila obezbeđena.

Agencija za privatizaciju će u najskorijem periodu pristupiti pripremama za objavljivanje novog Javnog tendera za preduzeće "Jugoslovensko rečno brodarstvo", Beograd i o tome blagovremeno obavestiti javnost.
Приватизација

ЈУГОСЛОВЕНСКО РЕЧНО БРОДАРСТВО АД, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)

Локација:

Београд

Делатност:

Превоз терета унутрашњим пловним путевима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива